Υλικό Λογοθεραπείας

 Υλικό Λογοθεραπείας

 

Εξειδικευμένο υλικό λογοθεραπείας, έτοιμο προς χρήση!

Ένας σύγχρονος επαγγελματίας συλλέγει διαρκώςστοιχεία και πληροφορίες για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, ενώ ανακαλύπτει τρόπους και τεχνικές που θα βοηθήσουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής του σε παιδιά και εφήβους. Το υλικό του Upbility εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για τον λογοθεραπευτή, καθώς η παραγωγή του προϋποθέτει: ώρες συλλογής πληροφοριών και συγγραφής, αγορά εικόνων, ταξινόμηση και επιμέλεια, δοκιμές και βελτιστοποίηση. Επίσης αποτελεί μια αξιόλογη λύση για τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου υλικού κάθε επαγγελματία. Δείτε εδώ τη διαδικασία αγοράς υλικού.


Φωνολογική αποκατάσταση με τη χρήση γραμματικοσυντακτικών δομημένων γραπτών εκφράσεων
€14,55

Ενίσχυση της Εργασιακής Μνήμης στον Γραπτό Λόγο | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
€17,80

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το σ και το ζ έγιναν ιστορίες
€10,49

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το ρ και το λ έγιναν ιστορίες
€10,49

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το θ και το φ έγιναν ιστορίες
€10,49

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το β και το δ έγιναν ιστορίες
€10,49

Νέα & Ενημερώσεις