Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων μέσω προφορικού και γραπτού λόγου σε παιδιά με ΔΑΦ


Αρχεία .PDF (τιμή χωρίς ΦΠΑ)
 • ΗΛΙΚΙΕΣ: 7+

  Το παρόν ψηφιακό υλικό έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους, αλλά παράλληλα έχουν κατακτήσει δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Αποτελείται από επτά ανεξάρτητες ενότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας.

  Οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μπορούν να έχουν μεγάλη δυσκολία να επικοινωνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους προφορικά, και αυτό μπορεί μερικές φορές να επεκταθεί στη γραφή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, η γραφή υπήρξε ένα εργαλείο για να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν, όταν δεν μπορούν να το κάνουν επαρκώς μέσω της ομιλίας. Κάποια παιδιά προτιμούν να επικοινωνούν με γραπτές λέξεις παρά με την προφορική ομιλία, όπως και κατανοούν καλύτερα ό,τι τους δίνεται με γραπτό λόγο παρά με προφορική ομιλία. Αν λοιπόν το παιδί χρησιμοποιεί λειτουργικά το γραπτό λόγο τότε θα πρέπει να βοηθηθεί να τον χρησιμοποιεί κατάλληλα. Απώτερος στόχος του παρόντος e book είναι η ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία που ταιριάζουν στο μαθησιακό προφίλ του μαθητή.

  Εφόσον ολοκληρωθεί η εκπαίδευση για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω των επτά ενοτήτων, ακολουθεί το παράρτημα (32 εικονοκάρτες). Εκεί παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι επικοινωνιακές δομές που έχει εκπαιδευτεί το παιδί, με στόχο τη γενίκευση τους.

  1. Οι ενότητες περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:

   1. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - φύλο: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /αγόρι - κορίτσι/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   2. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - οικογένεια: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /μέλη οικογένειας/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   3. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - ζώα: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /κατηγορίες ζώων/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   4. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - μέσα μεταφοράς: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /μέσα μεταφοράς - οχήματα/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   5. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - σπίτι: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /δωμάτια - είδη σπιτιού/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   6. Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - χρώματα: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /χρώματα/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

   7. Η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες βασισμένες στη θεματολογία - εποχές-ένδυση: - Αναγνώριση, κατονομασία και διάκριση των εννοιών /εποχές - ένδυση/ σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου μέσω δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας - Απόκριση σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου - Δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης - Δραστηριότητες γραφής

  2. Τύπος: 1 Αρχείο .pdf
   Μέγεθος: 34 ΜΒ
   Εύρος περιεχομένου: 400 σελίδες
   SKU: GR-EB1152
   Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
   Επιμέλεια κειμένων: Άγα Νεκταρία
   Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
   Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

   Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

  Νέα & Ενημερώσεις

  Αρχείο .PDF

  Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

   - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

   - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

   - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

   - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.