Κέντρα ikid

Ανάπτυξη Ακουστικής Επεξεργασίας €10.49
Ανάπτυξη Γραφο-φωνολογίας €10.49
Ανάπτυξη Οπτικής Διάκρισης €10.49
Ανάπτυξη της Λεπτής Κινητικότητας €10.49

Γλωσσική Επεξεργασία – Κατανόηση €21.06
ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Ακουστική Κατανόηση €17.80
ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Εκφραστικός Λόγος €17.80
ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Λογική Σκέψη €17.80

ΚΑΡΤΕΣ | Αίτιο – Αποτέλεσμα €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Αναλογίες €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (10-12 ετών) €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (6-8 ετών) €7.24

ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (8-10 ετών) €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Κατάφαση - Ερώτηση €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Κατηγοριοποίηση €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Κοινωνικά Συμπεράσματα €7.24

ΚΑΡΤΕΣ | Συγκρίσεις €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Σύνδεσμοι €7.24
Κατανόηση Μαθηματικών Εννοιών €10.49
Κοινωνικές καταστάσεις | ΠΑΚΕΤΟ 4 EBOOKS €24.31 €28.96

Κοινωνικές καταστάσεις | ΤΕΥΧΟΣ 1 - Σχολείο €7.24
Κοινωνικές καταστάσεις | ΤΕΥΧΟΣ 2 - Σπίτι €7.24
Κοινωνικές καταστάσεις | ΤΕΥΧΟΣ 3 - Εξωτερικές δραστηριότητες €7.24
Κοινωνικές καταστάσεις | ΤΕΥΧΟΣ 4 - Συναισθήματα €7.24

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.