Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωνολογία

Η γραφοφωνολογία χρησιμοποιείται για να διδάξει κανείς τα παιδιά πώς να διαβάζουν και να γράφουν. Τα βοηθά να ακούν, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους διαφορετικούς ήχους που διακρίνουν τη μία λέξη από την άλλη. Η γραπτή γλώσσα μπορεί να συγκριθεί με έναν κώδικα, οπότε το να γνωρίζουν τα παιδιά τον ήχο των γραμμάτων όταν είναι μεμονωμένα και όταν συνδυάζονται θα τα διευκολύνει στην αποκωδικοποίηση των λέξεων κατά την ανάγνωση.

Άτυπη Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης

Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
Αρχική τιμή EUR 32,44 - Αρχική τιμή EUR 39,90
Αρχική τιμή
EUR 32,44 - EUR 39,90
EUR 32,44 - EUR 39,90
Τρέχουσα τιμή EUR 32,44

Αυτή η άτυπη δοκιμασία αξιολογεί όλες τις δεξιότητες προ-ανάγνωσης που είναι πρώιμοι δείκτες επιτυχίας της αναγνωστικής δεξιότητας. Χρησιμοποιήστε ...

Δείτε λεπτομέρειες
Αρχική τιμή EUR 32,44 - Αρχική τιμή EUR 39,90
Αρχική τιμή
EUR 32,44 - EUR 39,90
EUR 32,44 - EUR 39,90
Τρέχουσα τιμή EUR 32,44