Υλικό για Ειδικούς Παιδαγωγούς

 Υλικό για Ειδικούς Παιδαγωγούς

 

Εξειδικευμένο υλικό για την Ειδική Αγωγή, έτοιμο προς χρήση!

Το περιεχόμενο του Upbility.gr έχει διαμορφωθεί από έμπειρα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες σας, ενώ δοκιμάζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Πρόκειται για: α) εύχρηστο-δομημένο υλικό, β) βασισμένο σε ειδική μεθοδολογία, γ) θεωρία σε συνδυασμό με έντυπες δραστηριότητες, δ) για ατομική αλλά και ομαδική χορήγηση, ε) για χρήση και από την προσχολική ηλικία, ζ) για ενίσχυση των προσχολικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για το δημοτικό. Δείτε εδώ τη διαδικασία αγοράς υλικού.


  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ | Οπτικοακουστική και Κιναισθητική Προσέγγιση
  €14,55

  Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής - Τα Επίθετα | Για μαθητές Γυμνασίου
  €14,55

  Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής - Τα Ρήματα | Για μαθητές Γυμνασίου
  €14,55

  Φωνολογική αποκατάσταση με τη χρήση γραμματικοσυντακτικών δομημένων γραπτών εκφράσεων
  €14,55

  Ενίσχυση της Εργασιακής Μνήμης στον Γραπτό Λόγο | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  €17,80

  ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ | Όταν το σ και το ζ έγιναν ιστορίες
  €10,49

  Νέα & Ενημερώσεις