Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχαία Α' Λυκείου | Θουκυδίδης

Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 29,90
Αρχική τιμή
EUR 17,80
EUR 17,80 - EUR 29,90
Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
Επιλέξτε Μορφή βιβλίου

Το σχολικό βοήθημα «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Θουκυδίδης Α΄ Λυκείου» εστιάζει στην παρουσίαση της ύλης του αντίστοιχου ελληνικού σχολικού εγχειριδίου με τρόπο, ώστε αυτή να είναι εύκολα αντιληπτή από όλους τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης, αλλά ακόμη και από παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η αναλυτική και παραστατική επεξήγηση των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων σε συνδυασμό με τη μετάφραση των κειμένων βήμα-βήμα δίνουν στα παιδιά τα εργαλεία που χρειάζονται για να αριστεύσουν στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.

Ηλικιακή κατηγορία: Εφηβική

amazon

Διαθέσιμα στην Amazon

Αναζητήστε τα εκπαιδευτικά μας βιβλία στην Amazon, διαθέσιμα στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.

 • Περιγραφή
 • Περιεχόμενα
 • Περισσότερα
 • Αρχαία Α' Λυκείου | Θουκυδίδης

  ΗΛΙΚΙΕΣ: 16+

  Το σχολικό βοήθημα «Αρχαία Α' Λυκείου | Θουκυδίδης» έχει βασιστεί στην ύλη του αντίστοιχου ελληνικού σχολικού εγχειριδίου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και θέτει στο επίκεντρό του τη μετάδοση στρατηγικών και τεχνικών για την εύκολη κατανόηση του μαθήματος από όλους τους μαθητές του συγκεκριμένου επιπέδου, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο παρουσίασης των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, ώστε να είναι ειδικά προσαρμοσμένα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

  Οι προσεκτικά σχεδιασμένοι πίνακες του βιβλίου και η ειδικά μελετημένη δομή κάθε μαθήματος διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν το νόημα των κειμένων και να μπορούν να αποδώσουν με ευκολία τη μετάφραση του πρωτοτύπου. Η ανάλυση της γραμματικής πραγματοποιείται μέσα από παραστατικά σχεδιαγράμματα που αποδίδουν το μάθημα, αξιοποιώντας εύχρηστες μεθόδους και τεχνικές απομνημόνευσης.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συντακτική δομή του κειμένου, η οποία αναλύεται λεπτομερώς και βοηθάει σταδιακά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνταξη των αρχαίων ελληνικών και να μπορούν να προβούν με επιτυχία στη συντακτική αναγνώριση όρων του πρωτότυπου κειμένου.

  Το σχολικό βοήθημα «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Θουκυδίδης Α’ Λυκείου» μεταδίδει στους μαθητές τα μυστικά για την επιτυχία στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών! Αξιοποιήστε τις αποτελεσματικές τεχνικές του συγκεκριμένου βοηθήματος και κάντε τους μαθητές της Α΄ Λυκείου να αγαπήσουν τα αρχαία ελληνικά!

  Δείτε εδώ το σχολικό βοήθημα για την Παραγωγή Γραπτής Έκφρασης Α΄ Λυκείου.

 • Εισαγωγή
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 70
  Απαντήσεις σχολείου
  Επιπλέον ασκήσεις
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 71-73
  Συντακτικό ενότητας
  Ασκήσεις σχολείου
  Φωνηεντόληκτα γ’ κλίσης
  Το κατηγορούμενο
  Τράπεζα θεμάτων
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74
  Συντακτικό ενότητας
  Ασκήσεις σχολείου
  Ανώμαλα ουσιαστικά
  Η γενική κατηγορηματική
  Τράπεζα θεμάτων
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 75
  Συντακτικό ενότητας
  Ασκήσεις σχολείου
  Τριτόκλιτα επίθετα - μετοχή
  Το επιρρηματικό κατηγορούμενο
  Τράπεζα θεμάτων
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 78
  Ασκήσεις σχολείου
  Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων
  Προληπτικό κατηγορούμενο
  Επιπλέον άσκηση
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 83
  Συντακτικό
  Ασκήσεις σχολείου
  Κτητικές αντωνυμίες
  Αντικείμενο
  Τράπεζα θεμάτων
  Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 82-83
  Ασκήσεις σχολείου
  Συνηρημένα
  Απαρέμφατο
  Τράπεζα θεμάτων
  Απαντήσεις επιπλέον ερωτήσεων-ασκήσεων
  Βιβλιογραφία

  Προσαρμοστικότητα στο κοινό-στόχο: Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα μαθητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτή η συμμετοχικότητα διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως του μαθησιακού τους ρυθμού ή στυλ, μπορούν να επωφεληθούν από το υλικό.

  Έμφαση στη γραμματική και συντακτική κατανόηση: Δίνεται σημαντική έμφαση στην επεξήγηση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Αυτή η προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση αυτών των πτυχών για την ακριβή μετάφραση και κατανόηση.

  Καθοδήγηση μετάφρασης βήμα προς βήμα: Το βιβλίο παρέχει λεπτομερή, βήμα προς βήμα μετάφραση των κειμένων. Αυτή η μεθοδική προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις αποχρώσεις της γλώσσας και διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθησης της μετάφρασης αρχαίων ελληνικών κειμένων.

  Ευθυγράμμιση με τα εκπαιδευτικά πρότυπα: Το υλικό ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα σπουδών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και ενημερωμένο με τα εκπαιδευτικά πρότυπα.

  Παιδαγωγικός σχεδιασμός: Το βιβλίο περιλαμβάνει προσεκτικά σχεδιασμένους πίνακες και δομές μαθημάτων. Μια τέτοια οργάνωση βοηθά στην ανάλυση των πολύπλοκων πληροφοριών σε εύπεπτα μέρη, καθιστώντας τη μάθηση πιο εύχρηστη και αποτελεσματική.

  Χρήση διαγραμμάτων και τεχνικών μνήμης: Η χρήση περιγραφικών διαγραμμάτων και τεχνικών απομνημόνευσης υποδηλώνει μια διαδραστική και φιλική προς τους μαθητές προσέγγιση. Τα εργαλεία αυτά είναι πιθανό να καταστήσουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική και αποτελεσματική.

  Ανάλυση συντακτικής δομής: Η λεπτομερής ανάλυση των συντακτικών δομών βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις περιπλοκές της αρχαίας ελληνικής σύνταξης. Αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό συντακτικών στοιχείων σε πρωτότυπα κείμενα, μια βασική δεξιότητα στη μελέτη των αρχαίων γλωσσών.

  Ενθάρρυνση και παρακίνηση: Το βιβλίο στοχεύει όχι μόνο να εκπαιδεύσει αλλά και να παρακινήσει τους μαθητές να εκτιμήσουν και να απολαύσουν την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών. Αυτή η πτυχή είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και την εμβάθυνση της κατανόησης του θέματος.

  Στο μάθημα της Ιστοριογραφίας της Α΄ Λυκείου διδάσκονται οι δύο κορυφαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος και ο μεγαλύτερος Έλληνας ιστοριογράφος Θουκυδίδης. Το μάθημα της Ιστοριογραφίας έχει διδακτική αξία τόσο ως προς τη θεώρηση και αξιοποίηση των νοημάτων αλλά και φυσικά ως προς τη μελέτη του περιεχομένου.
 • Τύπος: Μαλακό εξώφυλλο ή ψηφιακό βιβλίο
  SKU: GR-EB1306
  Αριθμός σελίδων: 180
  Διαστάσεις: 21 x 27
  Συγγραφέας: Χαρίτου Καραστατήρα Μιράντα, Καθηγήτρια κλασικής Φιλολογίας/ ΜΑ ειδικής αγωγής
  Ψηφιακή Επεξεργασία: Κουβαράκη Εύα
  Επιμέλεια: Δώρα Φώτου (WEB-INFOX)
  Έτος έκδοσης: 2023

Customer Reviews

Based on 9 reviews
78%
(7)
0%
(0)
22%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
Θ
Θεοδώρα Α.
Ποιότητα:
οκ
Πολύ καλή
Σχεδιασμός:
οκ
Πολύ καλός
Αποτελεσματικότητα:
οκ
Πολύ καλή

Στη συντακτική ανάλυση της ενότητας, καθώς προχωρώ με τους μαθητές μου, εντοπίζω αρκετά λάθη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί!

Μ
Μαρία Χ.
Ποιότητα:
οκ
Πολύ καλή
Σχεδιασμός:
οκ
Πολύ καλός
Αποτελεσματικότητα:
οκ
Πολύ καλή
Εξαιρετικά βοηθητικό

Ένα εγχειρίδιο που με όσα προσφέρει βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει την ύλη των αρχαίων ελληνικών! Όμορφη παρουσίαση των θεματικών με χρώματα και σαφή σχεδιαγράμματα!

Β
Βαρβάρα Σ.
Ποιότητα:
οκ
Πολύ καλή
Σχεδιασμός:
οκ
Πολύ καλός
Αποτελεσματικότητα:
οκ
Πολύ καλή

ΑΡΧΑΙΑ Α' Λυκείου | Θουκυδίδης

Δ
Διαλεχτή Κ.
Ποιότητα:
οκ
Πολύ καλή
Σχεδιασμός:
οκ
Πολύ καλός
Αποτελεσματικότητα:
οκ
Πολύ καλή

Εύχρηστο και καλά δομημένο βοήθημα!

Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Κ.Σ.Ο.
Ποιότητα:
οκ
Πολύ καλή
Σχεδιασμός:
οκ
Πολύ καλός
Αποτελεσματικότητα:
οκ
Πολύ καλή
Αρχαία Α Λυκείου (Θουκυδίδης)

Εξαιρετικό! Όπως όλα τα συγγράμματα των εκδόσεων Upbility.