Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κατεβάστε το Δωρεάν Υλικό - Εκδόσεις Upbility

Κατεβάστε το Δωρεάν Υλικό

Εκατοντάδες επαγγελματίες έχουν ήδη συνεργασία μαζί μας και συμβάλουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη διαρκή αναβάθμιση του υλικού με νέες ιδέες. Με γνώμονα την εξοικείωση του κοινού με το δομημένο ηλεκτρονικό υλικό εκπαίδευσης, που διαθέτουμε σταδιακά, προσφέρουμε τη δυνατότητα της δωρεάν προμήθειας ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του υλικού, χωρίς καμία δέσμευση.