Μετάβαση στο περιεχόμενο
Διαχείριση Συμπεριφοράς - Εκδόσεις Upbility

Διαχείριση Συμπεριφοράς

Η διαχείριση συμπεριφοράς είναι μια λιγότερο εντατική εκδοχή της θεραπείας συμπεριφοράς. Στη διαχείριση συμπεριφοράς, η εστίαση είναι στη διατήρηση της τάξης. Η διαχείριση συμπεριφοράς περιλαμβάνει «όλες τις ενέργειες και τις περιπτώσεις συνειδητής αδράνειας που έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η πιθανότητα οι άνθρωποι, είτε ατομικά είτε ομαδικά, να επιλέγουν συμπεριφορές που τους παρέχουν προσωπική ικανοποίηση και οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εποικοδομητικές και κοινωνικά αποδεκτές» (Shea & Bauer, 1987).