Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Ανάπτυξη Αναγνωστικής Κατανόησης σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος -Τεύχος 2


(τιμή χωρίς ΦΠΑ)
 • ΗΛΙΚΙΕΣ: 6+

  Η νέα σειρά υλικού παρέμβασης με τίτλο, “Ανάπτυξη Αναγνωστικής Κατανόησης σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος”, έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες κατανόησης κειμενικού περιεχομένου. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 3 τεύχη, με σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο και διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης. Το δεύτερο τεύχος αποτελείται από έξι επίπεδα παρέμβασης, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το υλικό έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί στην κλινική πράξη, με εξαιρετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την δυναμική του μαθητή.

  Οι δυσκολίες της αναγνωστικής κατανόησης έχουν συνδεθεί με ελλείψεις σε μία ποικιλία γνωστικών και νοητικών διεργασιών. Για πολλούς μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι βασικές αιτίες των προβλημάτων αυτών, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι άγνωστες. Είναι αποδεκτό ότι, η ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης, απαιτεί από τον αναγνώστη να είναι σε θέση να επεξεργάζεται με κατάλληλη ταχύτητα και ακρίβεια, τα γραπτά σύμβολα του κειμένου. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό, η ανάγνωση και η κατανόηση είναι μια περίπλοκη διαδραστική διαδικασία, πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης και αξιοποίησης της έννοιας ή του σημασιολογικού περιεχομένου της λέξης, της πρότασης ή του κειμένου που ακούει ή διαβάζει κάποιος.

  1. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αποκτούν ταυτόχρονα δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης, αλλά κάθε δεξιότητα αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την άλλη. Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) συνήθως αποκτούν δεξιότητες αποκωδικοποίησης, αλλά παρουσιάζουν δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση. Μπορούν σχετικά ευκολότερα να εντοπίζουν λέξεις παρά να κατανοούν τι έχουν διαβάσει. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η κατανόηση είναι μια πιο αφηρημένη δεξιότητα από την αποκωδικοποίηση.

   Το δεύτερο τεύχος περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:
   Επίπεδο 1 | Αναγνωστική Κατανόηση λέξης
   Επίπεδο 2 | Αναγνωστική Κατανόηση φράσης
   Επίπεδο 3 | Αναγνωστική Κατανόηση πρότασης
   Επίπεδο 4 | Αναγνωστική Κατανόηση κειμένου - Επιλογή απαντήσεων
   Επίπεδο 5 | Αναγνωστική Κατανόηση κειμένου - Καταγραφή απαντήσεων
   Επίπεδο 6 | Αναγνωστική Κατανόηση κειμένου - Καταγραφή πολλαπλών απαντήσεων

  2. Τύπος: 1 Αρχείο .pdf
   Μέγεθος: 8.2 ΜΒ
   Εύρος περιεχομένου: 149 σελίδες
   SKU: GR-EB1143
   Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
   Επιμέλεια κειμένων: Άγα Νεκταρία
   Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
   Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

   Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

  Νέα & Ενημερώσεις