Μετάβαση στο περιεχόμενο
Έχω ΔΕΠ-Υ που σημαίνει... - Εκδόσεις Upbility

Έχω ΔΕΠ-Υ που σημαίνει...

Η ΔΕΠ-Υ είναι η συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, και στις περισσότερες περιπτώσεις επιμένει στην ενήλικη ζωή, με διαφορετική κλινική εικόνα.

Υπάρχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ:

 • Υπερκινητικότητα

Πολλή ενέργεια και αίσθηση της ανάγκης για κίνηση ή αίσθηση νευρικότητας που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ανήσυχο και κακό ύπνο.

 • Παρορμητικότητα

Αδυναμία αυτορρύθμισης σκέψεων, συναισθημάτων και ενεργειών

 • Απροσεξία

Δυσκολία συγκέντρωσης και απομνημόνευση πληροφοριών.

 

Όλα τα παραπάνω πολλές φορές είναι εμφανή σε όλα τα παιδιά, αλλά εμφανίζονται σε πιο ακραία μορφή σε παιδιά με ΔΕΠΥ.

Μερικές φορές τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απογοητεύονται και δεν έχουν αυτοεκτίμηση επειδή βρίσκουν τις εργασίες του σχολείου πιο δύσκολες από τους συμμαθητές τους. Αυτό είναι γνωστό ως μαθησιακό άγχος και αυτό είναι συνήθως η αιτία οποιασδήποτε ακατάλληλης συμπεριφοράς.
Συζητήστε τα ακόλουθα με τον δάσκαλο του παιδιού σας και ζητήστε βοήθεια.

depy

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε είναι οι εξής:

 • Το παιδί μου δίνει προσοχή;
 • Το παιδί μου παρουσιάζει καθυστέρηση στη μάθηση;
 • Το παιδί μου ξεχνάει τα πράγματα;
 • Το παιδί μου φαίνεται κουρασμένο ή ονειρεύεται στην τάξη;
 • Το παιδί μου δεν μπορεί να παραμείνει ακίνητο όταν απαιτείται;
 • Το παιδί μου φαίνεται ανήσυχο για μάθηση και εργασία στο σπίτι;
 • Το παιδί μου αδυνατεί να οργανώσει και να προγραμματίσει τη σωστή εργασία του σχολείου;
 • Το παιδί μου φαίνεται συχνά κουρασμένο;
 • Το παιδί μου δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει φιλίες;
 • Συμβαίνουν αυτές οι δυσκολίες για περισσότερο από έξι μήνες;

Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι ανησυχίες πρέπει να είναι εμφανή τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.

Ορισμένοι ειδικοί  αναφέρονται στην ΔΕΠ-Υ ως διαταραχή της αυτορρύθμισης. Η αυτορρύθμιση απαιτεί από ένα άτομο να έχει άθικτες εκτελεστικές λειτουργίες. Η εκτελεστική λειτουργία αναφέρεται σε λειτουργίες εγκεφάλου που ενεργοποιούν, οργανώνουν, ενσωματώνουν και διαχειρίζονται άλλες λειτουργίες. Επιτρέπει στα άτομα να λογοδοτούν για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των ενεργειών τους και να σχεδιάζουν αυτά τα αποτελέσματα.
Επιτρέπει επίσης στα άτομα να αξιολογούν τις ενέργειές τους σε πραγματικό χρόνο και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές εάν αυτές οι ενέργειες δεν επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει όταν η μνήμη εργασίας σας, οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης επηρεάζονται από την ΔΕΠ-Υ.

Συναισθηματική ωρίμανση
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ φαίνεται να αναπτύσσονται πιο αργά από τους συνομηλίκους τους. Μερικοί επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να είναι το ένα τρίτο της χρονολογικής τους ηλικίας.
Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν κακή συμπεριφορά, επειδή ο εγκέφαλός τους αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό από ότι των άλλων παιδιών στην ηλικία τους, οπότε φαίνονται ανώριμα.

Διαβάστε επίσης:   

Υλικό για ΔΕΠ-Υ - Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

 

Προηγούμενο άρθρο Πλήρης ενημέρωση πάνω στη Νοηματική Γλώσσα