Μετάβαση στο περιεχόμενο
Επίγνωση Μαθηματικών Εννοιών - Εκδόσεις Upbility

Επίγνωση Μαθηματικών Εννοιών

Τί είναι η Επίγνωση των Μαθηματικών Εννοιών 

Υπάρχουν πέντε βασικές δεξιότητες για τα παιδιά ηλικίας 4+ που είναι απαραίτητες για την σχολική επιτυχία τους. Οι δεξιότητες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους μικρούς μαθητές σε πλήθος δραστηριοτήτων στο σχολείο. Η ανάπτυξή τους συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του δυναμικού του παιδιού ενώ βοηθά την ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων σταδιακά.

 σχολική επιτυχία

Η σημασία της Επίγνωσης Μαθηματικών Εννοιών

Η Επίγνωση Μαθηματικών Εννοιών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως: 1) Αναγνώριση αριθμών 2) Μέτρηση 3) Ένα-προς-ένα αντιστοιχία 4) Συνέχιση Μέτρησης 5) Αναγνώριση προτύπων και 6) Κατάταξη και ταξινόμηση. Οι βασικές Μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε μία τάξη παιδικού σταθμού ή νηπιαγωγείου θέτουν τα θεμέλια για την εκμάθηση πιο προηγμένων μαθηματικών εννοιών.

Η πρώιμη έκθεση σε δραστηριότητες Μαθηματικών Εννοιών θα προαγάγουν την άνεση του παιδιού σας με αυτές τις δεξιότητες. Εάν το παιδί σας δεν εξοικειωθεί με τις έννοιες των μαθηματικών και των αριθμών σε νεαρή ηλικία, θα στερείται εμπιστοσύνης στις ικανότητές του και μπορεί να γίνει διστακτικό καθώς εισάγεται σε πιο προηγμένες έννοιες μαθηματικών. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να επιλέξει να πιστεύει ότι είναι "κακός στα μαθηματικά» και κινδυνεύει να αρχίσει έναν φαύλο κύκλο αποτυχίας.

 

Κατεβάστε το βιβλίο δραστηριοτήτων "Μαθηματικές Έννοιες"  

Ερωτηματολόγιο επάρκειας Επίγνωσης Μαθηματικών Εννοιών

1. Μετρά από μνήμης μέχρι:

α) 5 β) 1-20 γ) 21+

2. Ονομάζει τυπωμένα νούμερα, όταν τα βλέπει σε τυχαία σειρά

α) 0-5 αριθμούς β) 6-10 αριθμούς γ) 11+ αριθμούς

3. Μετράει με ακρίβεια μια ομάδα αντικειμένων μέχρι το:

α) 0-5 β) 6-15 γ) 16+

4. Ταξινομεί αντικείμενα (φασόλια, δημητριακά, τουβλάκια) σε ομάδες με βάση τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών όπως το μέγεθος, το χρώμα ή το σχήμα

α) Όχι ακόμη β) Ενίοτε γ) Με συνέπεια

5. Αναγνωρίζει και μπορεί να συνεχίσει ένα πρότυπο ABAB (παράδειγμα: κόκκινο τούβλο, μπλε τούβλο, κόκκινο τούβλο, μπλε τούβλο)

α) Όχι ακόμη β) Ενίοτε γ) Με συνέπεια

Τώρα βαθμολογήστε με 0 βαθμούς τις απαντήσεις "α", με 1 βαθμό τις απαντήσεις "β" και με 2 βαθμούς τις απαντήσεις "γ".

Αποτελέσματα

0-3 βαθμοί Το παιδί σας δεν έχει ακόμη επίγνωση των αριθμών και του ρόλου που διαδραματίζουν στην καταμέτρηση και την οργάνωση αντικειμένων. Θα είναι σημαντικό για το παιδί σας να αποκτήσει μια βασική γνώση και των αριθμών και των ψηφίων (τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν κάθε αριθμό) πριν αρχίσει το σχολείο. Για την προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του παιδιού σας σε αυτόν τον τομέα, σκεφτείτε δραστηριότητες, όπως να του δίνετε ένα συγκεκριμένο αριθμό φαγώσιμων για σνακ (όπως 10 κράκερ) και στη συνέχεια να τα μετράτε μαζί όπως τα τρώει. Ή, βάλτε μια κάρτα με έναν αριθμό τυπωμένο πάνω της σε ένα μικρό δοχείο και ενθαρρύνετε το παιδί σας να συγκεντρώσει αυτό τον αριθμό μικρών παιχνιδιών και να τα βάλει στο δοχείο με την κάρτα.

4-6 βαθμοί Το παιδί σας έχει μια βασική εξοικείωση με τους αριθμούς και αποκτά άνεση με το πρώτο σημαντικό βήμα της καταμέτρησης μέχρι και πέρα από το 10. Θα είναι σημαντικό για το παιδί σας να αποκτήσει μια βασική γνώση και των αριθμών και των ψηφίων (τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν κάθε αριθμό) πριν αρχίσει το σχολείο. Καθώς το παιδί σας αποκτά άνεση με όλο και πιο περίπλοκες έννοιες μαθηματικών, θα αρχίσει να σκέφτεται τον εαυτό του ως "καλό στα μαθηματικά." Η αυτοπεποίθηση αυτή θα τροφοδοτήσει την προθυμία του να προσεγγίσει και να επιμείνει μέσα από όλο και πιο πολύπλοκες μαθηματικές δραστηριότητες.

6-8 βαθμοί Το παιδί σας έχει γενικά άνεση με τους αριθμούς και έχει μια καλά σχηματισμένη ικανότητα να κατανοεί και να χειρίζεται τους αριθμούς. Θα είναι σημαντικό για το παιδί σας να συνεχίσει να αναπτύσσει την άνεση με πιο προηγμένες μαθηματικές και αριθμητικές δεξιότητες, όπως τη δημιουργία προτύπων και τη κατάταξη πριν αρχίσει το σχολείο. Καθώς το παιδί σας αποκτά άνεση με όλο και πιο περίπλοκες έννοιες μαθηματικών, θα αρχίσει να σκέφτεται τον εαυτό του ως "καλό στα μαθηματικά." Η αυτοπεποίθηση αυτή θα τροφοδοτήσει την προθυμία του να προσεγγίσει και να επιμείνει μέσα από όλο και πιο πολύπλοκες μαθηματικές δραστηριότητες.

9-10 βαθμοί Το παιδί σας έχει άνεση με τους αριθμούς, την καταμέτρηση, τη διαλογή, την ταξινόμηση και τη δημιουργία προτύπων. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμο να υπερέχει σε μαθηματικές και αριθμητικές δραστηριότητες που θα αντιμετωπίσει στην τάξη. Συνεχίστε την πρόκληση του παιδιού σας με προηγμένες δραστηριότητες, όπως η δημιουργία προτύπων με τέσσερα ή πέντε αντικείμενα και την ταξινόμηση μιας ομάδας αντικειμένων σε τέσσερις ή πέντε μικρότερες ομάδες που βασίζονται σε ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Μέσα από την εξάσκηση, θα συνεχίσει να ακονίζει τις βασικές αριθμητικές δεξιότητες και θα αποκτήσει αυξημένη άνεση με αυτές τις δύσκολες δραστηριότητες. Καθώς συμβαίνει αυτό, θα αρχίσει να σκέφτεται τον εαυτό του ως "καλό στα μαθηματικά." Η αυτοπεποίθηση αυτή θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την προθυμία του να προσπαθήσει όλο και πιο πολύπλοκες μαθηματικές δραστηριότητες και την επιμονή του να τις ολοκληρώσει.

 

Κατεβάστε το βιβλίο δραστηριοτήτων "Μαθηματικές Έννοιες"  

Τι θα αναμένεται από το παιδί σας στο σχολείο

Από τα παιδιά αναμένεται να είναι ικανά να μετρούν από ένα έως δέκα (πιθανόν από μηχανική αποστήθιση) και να αναγνωρίζουν μια κάποιους τυπωμένους αριθμούς. Έως τα μέσα του έτους προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν μια ομάδα έως και πέντε αντικείμενα και να συνεχίζουν βασικά πρότυπα. Ως το νηπιαγωγείο, τα παιδιά αναμένεται να ολοκληρώνουν πιο περίπλοκες εργασίες, όπως η καταμέτρηση ως το 20-30, η μέτρηση μιας ομάδας έως και 10 αντικειμένων, καθώς και τη δημιουργία σύνθετων μοτίβων.

Η μεγάλη ποικιλία των μαθηματικών και αριθμητικών δραστηριοτήτων που τα παιδιά εισάγονται στο νηπιαγωγείο δημιουργεί ένα σημαντικό θεμέλιο για πιο προηγμένες δραστηριότητες μαθηματικών στις οποίες θα εισαχθούν στο δημοτικό σχολείο. Στο σχολείο, τα παιδιά κατά πάσα πιθανότητα θα αναμένεται να αναγνωρίζουν όλους τους 10 αριθμούς και να μετρούν μέχρι το 20 και πέρα. Ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του νηπιαγωγείου περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία των τακτικών αριθμών, της κατάταξης και της ταξινόμησης, και της δημιουργίας προτύπων. Κάθε μία από αυτές τις βασικές δεξιότητες θα θέσει τα θεμέλια για πιο προηγμένη μαθηματική και αριθμητική εργασία αργότερα στο σχολείο.

 

Σχολικά Βοηθήματα για Την Προπαίδεια & τα Μαθηματικά:

 Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: 

Προηγούμενο άρθρο 10 στρατηγικές για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σημερινή τάξη