Διατηρώντας το μυαλό μας υγιές - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Εξασκώ το πνεύμα μου

Θέλω και μπορώ να διατηρήσω το μυαλό μου υγιές κόντρα στους άρρωστους καιρούς που ζούμε. Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τρόποι, πνευματικοί, σωματικοί, διατροφικοί...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Εξασκώ το πνεύμα μου! Ο εγκέφαλος ατροφεί όπως και οι μύες, γι΄αυτό διαβάστε, επιλέξτε και ξεκινήστε!!

AdhdAδεξιότητα kινήσεωνDyslexiaInfographicOccupational therapyPsychologySpecial educationΑισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητεςΜαθησιακές_δυσκολίες