Διατηρώντας το μυαλό μας υγιές - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξασκώ το σώμα μου | Upbility GR

Θέλω και μπορώ να διατηρήσω το μυαλό μου υγιές κόντρα στους άρρωστους καιρούς που ζούμε. Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τρόποι, πνευματικοί, σωματικοί, διατροφικοί...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξασκώ το σώμα μου! Η σωματική άσκηση θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το μυαλό μας και το σώμα σας σε φόρμα. Η άσκηση αυξάνει τη ροή του αίματος και οξυγονώνει τον εγκέφαλο, οπότε ας κινηθούμε!

Εικόνα:Emilie Arnoux

 

AdhdAδεξιότητα kινήσεωνDyslexiaInfographicOccupational therapyPsychologySpecial educationΑισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητεςΜαθησιακές_δυσκολίες