Μεγάλες προσδοκίες

1 λεπτά ανάγνωση

Μεγάλες προσδοκίες

Εκείνος που έχει μεγάλες προσδοκίες, συχνά νιώθει μεγάλες απογοητεύσεις. Όμως, σπάνια η απογοήτευση μας θεραπεύει απ' την αρρώστια των μεγάλων επιδιώξεων.