Ποιος είναι ο καλός δάσκαλος;

1 λεπτά ανάγνωση

Ποιος είναι ο καλός  δάσκαλος;

Καλός δάσκαλος είναι αυτός αυτός που δεν κάθεται απέναντι, αλλά δίπλα στα παιδιά του.