Απόδραση από το χάος | Upbility GR

Για να κατανοήσω τα συναισθήματα του παιδιού μου πρέπει πρώτα να κατανοήσω τα δικά μου συναισθήματα!

Η συναισθηματική ενσυνειδητότητα μας βοηθά να ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και θέλουμε (ή δεν θέλουμε!). Μας βοηθά να οικοδομήσουμε καλύτερες σχέσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή η επίγνωση των συναισθημάτων μας μπορεί να μας βοηθήσει να μιλήσουμε για τα συναισθήματα πιο ξεκάθαρα, να αποφύγουμε ή να επιλύσουμε τις συγκρούσεις καλύτερα και να ξεπεράσουμε πιο εύκολα τα δύσκολα συναισθήματα.

 

AdhdAδεξιότητα kινήσεωνDyslexiaInfographicOccupational therapyPsychologySpecial educationΑισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητεςΜαθησιακές_δυσκολίες