Αυτοσυγχώσεση - Να αγκαλιάζεις και να αγαπάς τον εαυτό σου
Η αυτο-συγχώρεση μας επιτρέπει να διαχωρίζουμε το ποιος είμαι, από τα λάθη που έχω κάνει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να να μαθαίνουμε από τις επιλογές μας και να βρούμε τρόπους για να διορθώσουμε όταν είναι δυνατόν. Θα είναι ευκολότερο να συγχωρούμε τους άλλους όταν αρχίσουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
AdhdAδεξιότητα kινήσεωνDyslexiaInfographicOccupational therapyPsychologySpecial educationΑισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητεςΜαθησιακές_δυσκολίες