Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναπτύσσομαι - Εξελίσσομαι - Μεγαλώνω - Εκδόσεις Upbility

Αναπτύσσομαι - Εξελίσσομαι - Μεγαλώνω

Αναπτύσσομαι Εξελίσσομαι  Μεγαλώνω: Εσείς ρωτάτε - Εμείς απαντάμε

 

Πού οφείλεται η ανάπτυξη, ο ρυθμός και η εξέλιξη ενός παιδιού;

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, μεταβαίνει προοδευτικά στα αναπτυξιακά στάδια, από τη γέννηση έως την ενηλικίωση του. Οι περιβαλλοντικοί, γενετικοί και πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τον ρυθμό ενός παιδιού.

Γιατί ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη;

Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και μεταβαίνουν από το ένα αναπτυξιακό ορόσημο στο άλλο, είναι δύσκολο να εξηγήσουν τι τους συμβαίνει, πολύ περισσότερο, να αναλύσουν τα συναισθήματά τους. Εκεί μπορεί να σας βοηθήσει ένας παιδοψυχολόγος, να σας δώσει πολύ σημαντικές και πολύτιμες πληροφορίες.

Τι είναι η παιδοψυχολογία;

Η παιδοψυχολογία είναι η μελέτη της υποσυνείδητης και συνειδητής ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας. Οι παιδοψυχολόγοι παρατηρούν πώς ένα παιδί αλληλεπιδρά με τους γονείς του, τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, για να κατανοήσουν την ψυχική του ανάπτυξη.

Γιατί είναι σημαντική;

Όλοι θέλουν το παιδί τους να έχει υγιή ανάπτυξη, αλλά δεν είναι πάντοτε σαφές εάν η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι σύμπτωμα φυσιολογικού σταδίου ανάπτυξης ή ένδειξη παθολογίας. Οι παιδοψυχολόγοι μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαφορά. Η κατανόηση των φυσιολογικών και μη, ψυχολογικών προτύπων ενός παιδιού μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν πώς να επικοινωνούν καλύτερα και να συνδέονται με το παιδί τους, να διδάσκουν στο παιδί τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των συναισθημάτων και να το βοηθήσουν να προχωρήσει και να ευδοκιμήσει σε κάθε νέο αναπτυξιακό στάδιο.

Αναπτυξιακοί τομείς παρέμβασης:

Φυσική ανάπτυξη:

Η φυσική ανάπτυξη στα παιδιά είναι συνήθως μια προβλέψιμη ακολουθία γεγονότων. Το παιδί σας στηρίζει αυτόνομα το κεφάλι του; Περιστρέφεται; Μπουσουλάει; Περπατά; Τρέχει; Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική ανάπτυξη ενός παιδιού, είναι, προγεννητική φροντίδα, προωρότητα, κληρονομικότητα, κοινωνικοοικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες.

Γνωστική Ανάπτυξη

Η γνωστική ανάπτυξη αναφέρεται στην πνευματική μάθηση και τις διαδικασίες σκέψης ενός παιδιού. Περιλαμβάνει την παρατήρηση και την κατανόηση του κόσμου γύρω του, τις γλωσσικές δεξιότητες, τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, πώς το παιδί χρησιμοποιεί τη φαντασία του και τη βασική συλλογιστική. Οι γνωστικές δεξιότητες επηρεάζονται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Συναισθηματική (Κοινωνική) Ανάπτυξη

Η συναισθηματική ανάπτυξη αναφέρεται στο πώς το παιδί αισθάνεται, κατανοεί και εκφράζει τα συναισθήματά του. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα ενός παιδιού να αισθάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων μέσω της ενσυναίσθησης. Βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους νωρίς μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην τρέχουσα και μελλοντική συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ο παιδοψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του με έναν υγιή, θετικό τρόπο.

Η συναισθηματική ανάπτυξη είναι άμεσα συνυφασμένη με την Κοινωνική Ανάπτυξη. Ο τρόπος που ένα παιδί αισθάνεται, κατανοεί και εκφράζει τα συναισθήματά του έχει άμεσο αντίκτυπο στο πώς αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους. Η κοινωνική ανάπτυξη αφορά το πώς το παιδί αναπτύσσει τις αξίες, την ευαισθητοποίηση και τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συσχετιστεί με τους ανθρώπους γύρω του, τους γονείς του, τους συνομηλίκους και τους ενήλικες του περιβάλλοντός του. Η εμπιστοσύνη, η φιλία, η διαχείριση συγκρούσεων και ο σεβασμός είναι παραδείγματα κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Η Παιδοψυχολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της Οικογενειακής Υγείας. Δίνει στους γονείς τα μέσα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προχωρήσουν στα αναπτυξιακά στάδια και δίνει στους ειδικούς μια βαθύτερη ματιά στην ψυχική υγεία και τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί σε σχέση με τη μάθηση, τις κοινωνικές διαφορές ή τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις.

Πηγές:The American Academy of Pediatrics.

Western Washington Medical Group

Προηγούμενο άρθρο 10 στρατηγικές για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σημερινή τάξη