Κοινωνική Αλληλεπίδραση
Τα παιδιά γεννιούνται με την ανάγκη και την επιθυμία να συνδεθούν με τους γύρω τους. Βιώνουν τον κόσμο, εκφράζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, εδραιώνοντας θετικές σκέψεις με τους άλλους.