0

Το Καλάθι σας είναι άδειο

Τι χρειάζεται να Ξέρετε για την Ταχύτητα Επεξεργασίας

2 σχόλια

Τι χρειάζεται να Ξέρετε για την Ταχύτητα Επεξεργασίας

Τι χρειάζεται να Ξέρετε για την Ταχύτητα Επεξεργασίας Με λίγα λόγια

 • Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δεν αποτελεί ζήτημα το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με τη μάθηση ή τη συγκέντρωση.
 • Τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολία με την ταχύτητα επεξεργασίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο σχολείο.
 • Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δε σχετίζεται με τη νοημοσύνη των παιδιών.

«Υπάρχουν δραστηριότητες στα μαθηματικά οι οποίες π.χ. ενώ σε άλλα παιδιά απαιτούν είκοσι λεπτά για να ολοκληρωθούν, στο δικό σας παιδί παίρνουν δύο ώρες; Έχει χαμηλή επίδοση στα διαγωνίσματα, ακόμα και εάν κατέχει την ύλη; Δυσκολεύεται στο να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες ειδικά όταν οι δραστηριότητες απαιτούν σύντομο χρόνο;» Υπάρχουν πολλοί λόγοι που να εξηγούν τις δυσκολίες αυτές, αλλά η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ενδέχεται να αποτελεί ένα πιθανό παράγοντα ο οποίος τις προκαλεί.

Τι είναι η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας; Η ταχύτητα επεξεργασίας είναι ο ρυθμός με τον οποίο δεχόμαστε τα ερεθίσματα, τα κατανοούμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Τα ερεθίσματα μπορεί να είναι οπτικά, όπως τα γράμματα και οι αριθμοί, αλλά και ακουστικά όπως η ομιλία. Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δε σχετίζεται με τη νοημοσύνη των παιδιών, αλλά με το βαθμό πρόσληψης των ερεθισμάτων.

Τα παιδιά με χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά, τόσο στο σχολείο όσο και στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί με χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας βλέπει τα γράμματα τα οποία αποτελούν τη λέξη «σπίτι», δεν αντιλαμβάνεται από την αρχή αυτό που αντιπροσωπεύουν τα γράμματα. Χρειάζεται, δηλαδή, να κατανοήσει ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσει για να κατανοήσει τη σημασία που φέρουν τα γράμματα ως σύνολο. Φυσικά, αυτό δε σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα στην ανάγνωση, αλλά με μία διαδικασία η οποία, ενώ είναι γρήγορη και αυτόματη για τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του, για το ίδιο το παιδί, απαιτείται μεγαλύτερη και πιο χρονοβόρα προσπάθεια.

Οι πολλαπλές οδηγίες μπορούν, επίσης, να δυσκολεύουν το παιδί. Για παράδειγμα, οδηγίες όπως «Όταν έρθεις στο δωμάτιο, φέρε το τετράδιό σου. Μπορείς επίσης να φέρεις τα ποτήρια και να τα βάλεις στο πλυντήριο πιάτων;» το παιδί με χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δεν μπορεί να τις ακολουθήσει. Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δυσχεραίνει την κατανόηση των πληροφοριών, και το παιδί δυσκολεύεται να φέρει σε πέρας αυτό που του ζητήθηκε. Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας επιδρά σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού. Έτσι, ενδέχεται να δυσκολεύει την ανάγνωση, τη γραφή και την αρίθμηση, αλλά και την ικανότητα των παιδιών να ολοκληρώσουν δραστηριότητες με ταχύτητα και ακρίβεια.

Χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας και ζητήματα μάθησης και συγκέντρωσης

Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας δε σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με κάποιο πρόβλημα στη μάθηση ή τη συγκέντρωση. Επηρεάζει περισσότερο, άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στη συγκέντρωση όπως η ΔΕΠΥ, η δυσλεξία και η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας. Ακόμα, επιδρά στην εκτελεστική λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σύνολο από γνωστικές δεξιότητες οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να οργανώνουν, να θέτουν στόχους και να ανταποκρίνονται στα προβλήματα και να επιμένουν στην εκπλήρωση των δραστηριοτήτων. Παιδιά με χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ενδεχομένως να δυσκολεύονται στο να ξεκινήσουν δραστηριότητες, να παραμείνουν συγκεντρωμένα και να ελέγχουν την πρόοδό τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χαμηλής ταχύτητας επεξεργασίας; Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας επηρεάζει τα παιδιά στη σχολική τάξη, στο σπίτι αλλά και σε άλλες δραστηριότητες όπως λ.χ. τα αθλήματα. Έτσι, τα παιδιά αυτά, ενδέχεται να εμφανίζουν δυσκολίες στα εξής:

 • Στην ολοκλήρωση των διαγωνισμάτων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα
 • Στην ολοκλήρωση της μελέτης στο σπίτι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο
 • Στο να παρακολουθούν τον δάσκαλο/ τη δασκάλα όταν μιλά, ή να κρατούν σημειώσεις
 • Στην ανάγνωση
 • Στην επίλυση απλών νοερών μαθηματικών ασκήσεων
 • Στην επίλυση πολυεπίπεδων μαθηματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο
 • Στην οργάνωση σύνθετων δραστηριοτήτων που απαιτούν λεπτομερή και σύνθετη σκέψη
 • Στη συζήτηση
Γονείς και εκπαιδευτικοί ενδεχομένως να παρατηρήσουν ότι ένα παιδί:
 • Δεν μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές πληροφορίες
 • Χρειάζεται περισσότερο χρόνο στη λήψη αποφάσεων ή στο να δώσει απαντήσεις
 • Χρειάζεται περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση των πληροφοριών απ’ ότι στην κατανόησή τους
 • Δεν αντιλαμβάνεται τους υπαινιγμούς σε μία συζήτηση
 • Δεν μπορεί να φέρει σε πέρας σύνθετες οδηγίες

Τι κάνουμε εάν το παιδί μας έχει δυσκολία στην ταχύτητα επεξεργασίας Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας εμφανίζει δυσκολίες στην ταχύτητα επεξεργασίας, το πρώτο βήμα είναι να μιλήσετε με τον δάσκαλό του/ τη δασκάλα του. Συζητείστε μαζί του τις παρατηρήσεις σας και ρωτήστε για το τι έχει παρατηρήσει ο ίδιος/η ίδια στην τάξη.

Εάν η ταχύτητα επεξεργασίας σχετίζεται με τις μαθησιακές δυνατότητες του παιδιού σας, η αξιολόγηση από κάποιον ειδικό θα βοηθούσε στο να ζητήσετε συγκεκριμένη βοήθεια από το σχολείο. Μία πλήρης αξιολόγηση χρειάζεται να περιλαμβάνει τεστ τα οποία ελέγχουν την ταχύτητα επεξεργασίας μέσα από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Ακόμα, μία τέτοια αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τόσο εσάς όσο και τον δάσκαλό/την δασκάλα να εντοπίσετε τους τρόπους με τους οποίους θα το βοηθήσετε.

Σημεία - κλειδιά

 • Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων.
 • Η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ενδέχεται να επηρεάσει την εκτελεστική λειτουργικότητα του παιδιού σας.
 • Η αξιολόγηση από κάποιον ειδικό μπορεί να φανερώσει δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με τη χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας.

 


Μετάφραση/Απόδοση από: understood.org

2 Απαντήσεις

Ευφροσυνη
Ευφροσυνη

Νοέμβριος 12, 2016

Eρωτηση: Ποιες δυσκολιες μπορουν να προκυψουν εξαιτιας της ανιχνευσης της χαμηλης ταχυτητας επεξεργασιας ενος παιδιου απο τον ειδικο;

Ευφροσυνη
Ευφροσυνη

Νοέμβριος 12, 2016

Aπο την διδακτικη εμπειρια αποδεοκνυεται οτι με την σωστη παρεχομενη. εκπαιδευση και εκθεση αυτων των παιδιων σε πολλαπλα και διαφορετικα ερεθισματα βελτιωνει αισθητα την αργη αντιδραση σε οτι τους ζηταμε.

Γράψτε ένα σχόλιο


Διαβάστε επίσης στο Blog

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με συναισθηματικές μεταπτώσεις;
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με συναισθηματικές μεταπτώσεις;

6 σχόλια

Οι προτάσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να φανούν χρήσιμες για παιδιά με συναισθηματικές μεταπτώσεις κάθε είδους. Για τα παιδιά με ΔΕΠΥ, αγχώδεις διαταραχές, αυτισμό ή αισθητική διαταραχή επεξεργασίας, η σωστή υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα
Γιατί η κλίση ουσιαστικών είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου;
Γιατί η κλίση ουσιαστικών είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου;

Το παιδί, ήδη, από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια μαθαίνει να κλίνει χρησιμοποιώντας στοιχεία μορφολογίας. Κατά τη διάρκεια της κλίσης, το παιδί διαπιστώνει πως ανάλογα με τις ερωτήσεις που κάνουμε, οι λέξεις αλλάζουν και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Διαβάστε περισσότερα
Αυτισμός και Στερεότυπες κινήσεις
Αυτισμός και Στερεότυπες κινήσεις

1 σχόλιο

Τι κρύβεται πίσω από τις στερεότυπες κινήσεις και πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να αποφύγουν όσες από αυτές είναι επιβλαβείς

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν κάποιες στερεότυπες κινήσεις. Κάποιος μπορεί να παίζει με τα μαλλιά του όταν συζητάει με φίλους, άλλος να δαγκώνει τα νύχια του όταν αγχώνεται ή βαριέται, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να χτυπάει τα δάχτυλά του ή το μολύβι στο γραφείο όσο σκέφτεται.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα & Ενημερώσεις

Θα σας στέλνουμε μόνο ενδιαφέροντα νέα και προσφορές!

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.